6988239444,6974411865,6971778752 Σφακτηρίας 23, Κατερίνη mpousiosgdc2023@gmail.com